Tin tức chung

Picture of Luyện thi IC3 trực tuyến
Giới thiệu về IC3 GS4
by Luyện thi IC3 trực tuyến - Monday, 29 August 2016, 9:13 AM
 

Tổng quan về bài thi IC3 GS4

GS4 (Global Standard 4) là tiêu chuẩn toàn cầu về năng lực sử dụng các ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật số mới nhất hiện nay được công nhận bởi các tổ chức uy tín trên toàn thế giới. GS4 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của tổ chức International Society for ...

Read the rest of this topic
(412 words)