Các khóa học về Tin học

Nội dung môn học bao gồm các kiến thức cơ bản về mạng máy tính. Trình bày các vấn đề cơ bản về kiến trúc phân tầng và mô hình OSI. Trình bày về chức năng các tầng và một số giao thức trong mô hình TCP/IP. Giới thiệu về các thiết bị mạng và các phương tiện truyền dẫn trong mạng. Trình bày về các kỹ thuật trong mạng LAN và công nghệ Ethernet. Trình bày về các kiến thức cơ bản và các vấn đề khi triển khai mạng Wifi 802.11

Khóa học dành cho các thầy cô ôn thi thăng hạng giảng viên hạng 2 tại điểm thi trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên.

Cho phép học viên thi thử các dạng câu hỏi trong bài thi IC3 GS4